درخواست نمایندگی

درخواست نمایندگی

 
 مشاوره مهاجرت به فکس دیجیتال
مهاجرت به فکس سرور

خدمات مشاوره در حوزه فکس سرور دیجیتال digital faxserver بر پایه سخت افزارهای مناسب ارسال و دریافت فکس در شبکه و معرفی ابزارها و تجهیزات لازم جهت مهاجرت به سمت فکس سرور faxserver
 
 استقرار راهکار فکس تحت شبکه
راهکار فکس تحت شبکه

طراح و پیاده سازی سامانه فکس دیجیتال در بستر شبکه ارتباطی سازمان بر پایه نیاز ها و ملاحظات مختلف، همچنین آموزش راهبری و سرپرستی سیستم فکس سرور جدید
 
 تامبن تجهیزات سرور فکس و پشتیبانی
تجهیزات فکس سرور

تامین تجهیزات فکس سرور ، پشتیبانی و نگهداری زیرساخت نرم افزاری و سخت افزاری فکس سرور سازمان و محافظت از دارایی های سازمان و ارائه خدمات پشتیبانی سرور فکس
 
 مشتریان فکس سرور
مشتریان ما
 
کد : 17

تعریف کاربران و امکانات آن در فکس سرور myFAX

قبل از طراحی سیستم مدیریت فکس سرور جهت راه اندازی فکس تحت شبکه باید لیست کاربرانی که قرار است با سیستم فکس سرور myFAX کار کنند را مشخص کنید .

همچنین در هنگام راه اندازی سیستم مدیریت فکس مرکزی شبکه باید برای کاربران خود سطح دسترسی و نوع کاری که باید انجام دهند را مشخص کنید . 
برای تعریف کاربر در سیستم فاکس شبکه ای myFAX در منوی مدیریت فکس سرور وارد قسمت FaxServer Setting  شوید ، سپس منوی Faxserver Management  را باز کنید .

در زیر منوی Manage User  شما باید کاربران فکس سرور را تعریف و ایجاد نمائید . در این قسمت شما بصورت کلی و عمومی برای همه کاربران می تواند بخشهای زیر را تکمیل نمائید .

در بخش Basic :

Name : نام کاربر فاکس سرور

Department : بخش کاری سازمانی کاربر که قبلاً در فکس سرور تعریف شده است.
 
Login ID : نام کاربری کاربر فکس سرور

Password  : رمز عبور نام کاربری فکس سرور که باید آنرا دور بار تکرار کنید
 
EXT : شماره داخلی اختصاصی کاربران فکس سرور myFAX که در بخش مسیر یابی فکس سرور توضیح داده شده است .

Send Line  : برای فکس سرور مشخص می کنیم که این کاربر از کدام یک از خطوط تلفن که به فاکس سرور متصل هستند بتواند فاکس خود را اسال کنید . یعنی اینکه از پشت سیستم خود بتواند ارسال فکس تحت شبکه داشته باشد و یا از طریق اینترنت بتواند ارسال فکس اینترنتی داشته باشد .

همچنین در زیر این بخش تیک برخی از موارد را باید بزنیم که برای کاربران عمومی فاکس سرور این موارد را تیک می زنیم :

Out Going Fax  
Internal Forward 
Long Distance faxserver

اگر در شبکه خود از سیستم ایمیل نیز استفاده می کنید می توانید برای کاربر خود تعریف کنید که فکسهایی را که دریافت می کند فکس سرور آنها را بصورت اتوماتیک برای ایمیل کاربر ارسال کند . این موارد را باید در هنگام راه اندازی فاکس شبکه ای در نظر داشته باشد .

برای این منظور در قسمت SMTP باید اطلاعات مربوط به ایمیل سرور خود و همچنین اطلاعات مربوط به ایمیل کاربر فکس سرور را وارد نمائید .

پس از انجام تنظیمات ایمیل اکنون کاربر می تواند از امکان ارسال فکس از طریق ایمیل استفاده کند . ضمن اینکه همه فکسهای دریافتی از طریق فکس سرور بصورت فایل PDF به آدرس ایمیل آن کاربر ارسال می گردد . 

Fax2Folder :

همانطور که در مورد ایمیل توضی داده شد شما می توانید برای کاربران فکس سرور تعریف کنید که فکسهای دریافتی آنها در یک Share Folder در شبکه دخیره شده و کاربر بتواند از آن فایلها استفاده کند .

امکان ذخیر ه فکسها در فولدر توسط فکس سرور یکی از امکانات بسیار خوب فکس سرور بوده که در راه اندازی فکس شبکه و اتصال فکس سرور به اتوماسیون اداری نیز کاربرد دارد .