درخواست نمایندگی

درخواست نمایندگی

 
 مشاوره مهاجرت به فکس دیجیتال
مهاجرت به فکس سرور

خدمات مشاوره در حوزه فکس سرور دیجیتال digital faxserver بر پایه سخت افزارهای مناسب ارسال و دریافت فکس در شبکه و معرفی ابزارها و تجهیزات لازم جهت مهاجرت به سمت فکس سرور faxserver
 
 استقرار راهکار فکس تحت شبکه
راهکار فکس تحت شبکه

طراح و پیاده سازی سامانه فکس دیجیتال در بستر شبکه ارتباطی سازمان بر پایه نیاز ها و ملاحظات مختلف، همچنین آموزش راهبری و سرپرستی سیستم فکس سرور جدید
 
 تامبن تجهیزات سرور فکس و پشتیبانی
تجهیزات فکس سرور

تامین تجهیزات فکس سرور ، پشتیبانی و نگهداری زیرساخت نرم افزاری و سخت افزاری فکس سرور سازمان و محافظت از دارایی های سازمان و ارائه خدمات پشتیبانی سرور فکس
 
 مشتریان فکس سرور
مشتریان ما
 
کد : 20

روشهای گزارش گیری از عملکرد فکس سرور


یکی از دغدغه های مدیران سازمان این است که کارمندان سازمان چه فکس هایی را ارسال می کنند و یا چه فکسهائی وارد سازمان می شود . 
مسئله مهم دیگر امنیت اسناد سازمان است که ممکن است با استفاده از فکس ارسال شوند .

فکس سرور مای فکس دارای ابزارهایی می باشد که به شما انواع گزارشهایی که مورد نیاز مدیران سازمان یا مدیر شبکه می باشد را ارئه می دهد .

در فکس سرور myFAX شما چند نوع گزارش را می توانید مشاهده کنید :


 Log
Events
Fax Queue
Sent
Received
Distribution
Transmit
- Event
مشاهده گزارش اتفاقات رخ داده در دستگاه فکس سرورSent
      مشاهده و دریافت گزارش از فکس های ارسالی توسط تمامی کاربران