درخواست نمایندگی

درخواست نمایندگی

 
 مشاوره مهاجرت به فکس دیجیتال
مهاجرت به فکس سرور

خدمات مشاوره در حوزه فکس سرور دیجیتال digital faxserver بر پایه سخت افزارهای مناسب ارسال و دریافت فکس در شبکه و معرفی ابزارها و تجهیزات لازم جهت مهاجرت به سمت فکس سرور faxserver
 
 استقرار راهکار فکس تحت شبکه
راهکار فکس تحت شبکه

طراح و پیاده سازی سامانه فکس دیجیتال در بستر شبکه ارتباطی سازمان بر پایه نیاز ها و ملاحظات مختلف، همچنین آموزش راهبری و سرپرستی سیستم فکس سرور جدید
 
 تامبن تجهیزات سرور فکس و پشتیبانی
تجهیزات فکس سرور

تامین تجهیزات فکس سرور ، پشتیبانی و نگهداری زیرساخت نرم افزاری و سخت افزاری فکس سرور سازمان و محافظت از دارایی های سازمان و ارائه خدمات پشتیبانی سرور فکس
 
 مشتریان فکس سرور
مشتریان ما
 
کد : 3

فکس سرور سخت افزاری

 یکپارچه سازی ایمیله با استفاده از فکس سرور :

کلیه پرسنل می توانند فکس خود را از میز کار خود دریافت و ارسال کنند گویی که ایمیلی ارسال یا دریافت کرده اند .

مدیریت وظایف در فکس سرور :

فکسهای ارسالی قابلیت ارجاء به : بخش ، واحد ، دپارتمان خاص و یا یک گروه خاص از پرسنل را دارند . همچنین قابلیت ارجاء از یک همکار به همکار دیگر را امکان پذیر مینماید .

ارسال و انتشار مدارک توسط فکس سرور  :

کلیه اسناد و مدارک توسط فکس سرور به همان راحتی ارسال ایمیل امکان پذیر میگردد .

ذخیره سازی فکس سرور:

کلیه اسناد ارسالی ، دریافتی به همراه گزارش کامل فعالیتها در دستگاه فکس سرور دخیره میگردد.

 
فرایند عملکردی فکس سرور :

جهت ارسال اسناد و مدارک مورد نظر جهت فکس کافی است فرمان چاپ را صادر نموده  و آن را فکس کنید . این فرایند شما را از چاپ کاغذی ، سند بی نیاز می نماید .

راه حل بسیار ساده دیگر استفاده از امکان سرویس ایمیل به فکس می باشد که در این حالت کاربران همانند ارسال ایمیل سند مورد نظر خود را به ایمیل خود ضمیمه کرده و در آدرس گیرنده شماره تلفن فکس مقصد را وارد می نمایند.

پس ازدریافت فکس از کلیه خطوط تلفن ( آنالوگ – دیجیتال ) و بررسی و آنالیز در فکس سرور به ایستگاه کاری مورد نظر ارسال می گردد .

 
دیگر مشخصات یک دستگاه فکس سرور :

دریافت و مشاهده فکسها در قالب , TIFF PDF

امکان ارسال فکس از داخل شبکه

تبدیل فکس دریافتی به فرمت پست اسکریپت

تغییر تنظیمات پارامترها برای تولید CoverPage

نوبت دهی دادن فکسهای ارسالی در صف

بررسی فکس ارسال شده و برداشتن فایلهای مربوط به مدرک غیر مرجع

امکان کنترل سرور برای به پایان بردن و لغو ارسال فکس

ارسال پیام اعلام دریافت فکس

کنترل سطح دسترسی کلاینتها و کاربران به سرور فکس

ارسال گزارشات خودکار و زمانبندی شده به مدیر سیستم

قابلیت تنظیم برای دریافت یک به یک فکس های وارده


PDF