درخواست نمایندگی

درخواست نمایندگی

 
 مشاوره مهاجرت به فکس دیجیتال
مهاجرت به فکس سرور

خدمات مشاوره در حوزه فکس سرور دیجیتال digital faxserver بر پایه سخت افزارهای مناسب ارسال و دریافت فکس در شبکه و معرفی ابزارها و تجهیزات لازم جهت مهاجرت به سمت فکس سرور faxserver
 
 استقرار راهکار فکس تحت شبکه
راهکار فکس تحت شبکه

طراح و پیاده سازی سامانه فکس دیجیتال در بستر شبکه ارتباطی سازمان بر پایه نیاز ها و ملاحظات مختلف، همچنین آموزش راهبری و سرپرستی سیستم فکس سرور جدید
 
 تامبن تجهیزات سرور فکس و پشتیبانی
تجهیزات فکس سرور

تامین تجهیزات فکس سرور ، پشتیبانی و نگهداری زیرساخت نرم افزاری و سخت افزاری فکس سرور سازمان و محافظت از دارایی های سازمان و ارائه خدمات پشتیبانی سرور فکس
 
 مشتریان فکس سرور
مشتریان ما
 
کد : 5

اهمیت استفاده از فکس سرور در اتوماسیون اداری

در دنیای صنعتی و رو به پیشرفت امروز  سیستم های  اتوماسیون اداری، سیستم های مدیریتی  هستند که نقش مهم آنها امکان برقراری  ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی  است. ارتباطاتی مانند  اطلاعات تجاری شرکتها و اطلاعات خدمات سازمانهای دولتی  از اهمیت بالائی  برخوردار می باشند  که شرکتها برای بقای خود در دنیای رقابتی امروز مجبور به استفاده از سیستمهای مدیریتی اطلاعات و فرآیندهائی مانند سیستم اتوماسیون اداری می باشند .  

در واقع سیسم اطلاعاتی اتوماسیون اداری برای گردش  اطلاعات در درون سازمان ها طراحی شده  است و نه ارتباط اطلاعاتی بین سازمانی؛ چرا که بسیاری از امکانات اتوماسیون اداری برای ارسال و دریافت اطلاعات نیاز به استفاده  از تجهیزات متناسب  و یا پروتکل های ارتباطای متناسب با خود  نیاز دارند.

همچنین این نکته را  باید درنظر داشت که اتوماسیون اداری تمام ارتباطات را فراهم نمی سازد. مدیران هنوز از فکس ،  تلفن، جلسات حضوری و خواندن گزارشهای اداری بصورت چاپی و کاغدی استفاده می کنند.  سیستم های اتوماسیون اداری راهی را  برای تکمیل و ایجاد ارتباطات خاص در سازمان ایجاد میکنند ، اما همواره مدیران به استفاده از گزارشهای غیررسمی و سنتی  ادامه می دهند. 

نکته دیگر اینکه علیرغم گسترش سیستمهای اتوماسیون اداری در سازمان ها ، هنوز برای ارسال فکس به بیرون از سازمان از روشهای سنتی استفاده می کنند . یعنی کاربران پس از تکمیل نامه اداری خود آنرا چاپ کرده و به محلی که دستگاه فکس مکانیکی در آن مستقر است مراجعه نموده و اقدام به ارسال فکس خود می نماید .

این امر باعث می شود تا هزینه های زیادی را جهت ارسال و دریافت فکس بر عهده سازمان گذاشته شود علیرغم اینکه سازمان هزینه زیادی را هم جهت راه اندازی سیستمهای Paper less نموده است .

راهکاری که جهت تکمیل ارتباط برون سازمانی با استفاده از فکس وجود دارد استفاده از فکس سرور در سازمان است و اینکه بتوانیم با ایجاد ارتباط بین سیستم اتوماسیون اداری و سیستم  فکس تحت شبکه ( فکس سرور ) این امکان را برای کاربران اتوماسیون اداری فراهم کنیم تا زمانی که پشت سیستم خود نشسته اند و نامه خود را تهیه میکنند با استفاده از کلید ارسال فکس بتوانند فکس خود را ز طریق سیستم اتوماسیون اداری ارسال کنند .

در سیستم فکس سرور myFAX ما توانسته ایم با استفاده از امکاناتی که فکس سرور مای فکس در اختیار ما قرار می دهد ابزاری را تولید کنیم تا با اتصال اتوماسیون اداری به فکس سرور بتواند امکان ارسال فکس از طریق اتوماسیون اداری را برای کارمندان سازمانها فراهم نماید .

زمانی که کاربر شبکه دستور ارسال فکس را به سیستم اتوماسیون اداری می دهد ، نرم افزار اتوماسیون اداری آن سند را بصورت فایل PDF و یا فایل TIF به سمت سرور فکس شبکه ارسال می کند .

فکس سرور با توجه به تنظیماتی که از قبل در آن ایجاد کرده ایم فایل ارسال را بررسی می کند و مشخصات آن را میخواند و اینکه شماره مقصد این فکس چیست؟

ارسال فکس از طریق اتوماسیون اداری روش بسیار مناسبی برای مدیریت فکس شبکه ای می باشد و مدیران شبکه می توانند تمامی مکاتباتی که بروش فکس انجام می شوند تا کنترل کنند .

با استفاده از فکس سرور و اتصال فکس سرور به اتوماسیون اداری هیچ سند فکسی از بین نمی رود و همیشه سابقه ای از فکس دریافتی و یا فکس ارسالی در سرور فکس وجود دارد ضمن اینکه یک نسخه هم سرور اتوماسیون اداری وجود دارد .

هر گاه فکس از بیرون وارد سازمان شود ابتدا فکس سرور شبکه آن را دریافت می کند ، سپس فایل آن را بصورت فایل TIF یا PDF برای سرور اتوماسیون اداری سازمان ارسال می کند . سیستم اتوماسیون اداری فکسی که از سمت فکس سرور مرکزی آمده  است را گرفته و در کارتابل شخصی که قرار است فکسهای ورودی سازمان را مشاهده کند برای مثال بخش دبیرخانه ، قرار می دهد .

کاربر دبیرخانه نیز فکس دریافتی از فکس سرور را مشاهده کرده و در سیستم چرخش مکاتبات سازمان قرار می دهد .

 


PDF