درخواست نمایندگی

درخواست نمایندگی

 
 مشاوره مهاجرت به فکس دیجیتال
مهاجرت به فکس سرور

خدمات مشاوره در حوزه فکس سرور دیجیتال digital faxserver بر پایه سخت افزارهای مناسب ارسال و دریافت فکس در شبکه و معرفی ابزارها و تجهیزات لازم جهت مهاجرت به سمت فکس سرور faxserver
 
 استقرار راهکار فکس تحت شبکه
راهکار فکس تحت شبکه

طراح و پیاده سازی سامانه فکس دیجیتال در بستر شبکه ارتباطی سازمان بر پایه نیاز ها و ملاحظات مختلف، همچنین آموزش راهبری و سرپرستی سیستم فکس سرور جدید
 
 تامبن تجهیزات سرور فکس و پشتیبانی
تجهیزات فکس سرور

تامین تجهیزات فکس سرور ، پشتیبانی و نگهداری زیرساخت نرم افزاری و سخت افزاری فکس سرور سازمان و محافظت از دارایی های سازمان و ارائه خدمات پشتیبانی سرور فکس
 
 مشتریان فکس سرور
مشتریان ما
 
کد : 8

ارتباط فکس سرور با سیستمهای تلفن VOIP

در برخی از سازمانها از سیستمهای تلفن تحت شبکه یا اصطلاحاً  VOIP  استفاده می کنند . در این نوع سیستمهای تلفنی همه گوشی های تلفن از طریق کابل شبکه به سرور مرکزی مدیریت تلفن متصل بوده و علاوه بر کیفیت خوب صدا از امکانات گستره تری نسبت به سیستمهای تلفن آنالوگ قدیمی برخوردار است .

اما علاوه بر همه امکاناتی که سیستمهای voip  دارند در بسیاری از این گونه مراکز تلفن مشکل استفاده از فکس تحت شبکه همچنان وجود دارد . چرا که دستگاههای فکس موجود در بازار عمدتاً دستگاههای فکس آنالوگ و مکانیکی بوده و امکان اتصال به شبکه را اصلا ندارند .

تنها راه حل رفع مشکل ارسال فکس تحت شبکه در اینگونه سازمانها استفاده از فکس سرور " FAX SERVER "  یا فکس تحت شبکه می باشد .که در اتصال به سیستمهای تلفن شبکه ای به ان foip" FAX OVER IP"   می گویند .

فکس سرور یا فکس تحت شبکه با ایجاد یک سیستم سرور فکس امکان برقراری ارتباط با مرکز تلفن تحت شبکه IP-PBX را داشته و همه فکسهای سازمان را می تواند در قالب یک فکس سرور مرکزی مدیریت کند .

همانطور که بیشتر دوستان می دانند راههای ارتباط گوشی های تلفن  تحت شبکه با مرکز تلفن آنها استفاده از پروتکل ارتباطی SIP می باشد .  فکس سرور در واقع با استفاده از این پروتکل با برقراری ارتباط با مرکز  تلفن شبکه ای فکسهای دریافتی را در خود ذخیره کرده و فکسهای ارسالی را هم برای ارسال به شبکه مخابراتی محلی به مرکز تلفن ارائه میکند .

برای ارتباط فکس سرور با مرکز تلفن شبکه ای یا IP-PBX شما می بایست در ابتدا یک اکانت در سیستم مرکز تلفن خود بسازید .

سپس روی این مرکز تلفن تعریف کند که شماره داخلی که قرار است به سرور فکس Faxserver  اختصاص داده شود سیگنالهای فکس را بشناسد و پورتهای مربوط به دیتای فکس را باز نگه دارد .

اطلاعات اکانت ساخته شده بهمراه IPو سایر اطلاعات مرکز تلفن را در بخش FOIP فکس سرور وارد می کنیم .

اکنون یکی از راههایی که کاربران شبکه می توانند  از امکان ارسال فکس شبکه ای و یا حتی ارسال فکس اینترنتی استفاده کنند وجود  خطوط FOIP است که قبلاً ساخته ایم و اکنون در فکس سرور myFAX خود تنظیم نموده ایم . روش کار به این صورت است که در ارسال فکس از طریق سرور فکس ، پس از ارسال فکس از طریق شبکه توسط کاربر ، فکس سرور فایل مورد نظر را بصورت سیگنالهای دیجیتال به مرکز تلفن داده و مرکز تلفن دیتای گرفته شده از سمت فکس سرور را به شبکه مخابراتی محلی خودش ارسال می کند .  پس از آن نیز فکس سرور مای فکس نتیجه نهائی فکس ارسالی را به کاربر ارسال کننده فکس اطلاع می دهد که آیا فکس ارسال شده از طریق سرور فکس شبکه ای به مقصد دلخواه رسیده است یا خیر . در صورت عدم ارسال فکس نیز فکس سرور myFAX چندین بار سعی می کند که فکس را ارسال کند و نتیجه آنرا نیز به کاربر گزارش می دهد . 
PDF