خدمات فکس سرور

خدمات فکس سرور

با گسترش سیستمهای مدیریت کسب و کار مانند اتوماسیون های اداری ، سیستم های جامع مالی و سیستمهای MIS سازمانها پا به عرصه سازمان الکترونیکی و سازمان بدون کاغذ گذاشته اند . اما برخی از بخشهای این سیستمهای مدیریتی هنوز وابسته به کاغذ می باشد . یکی از این بخشها انجام مکاتبات با استفاده از فکس می باشد .

مدیران اداری و مدیران فناوری اطلاعات بدنبال ایجاد سیستمی جهت حذف فکس های سنتی و راه اندازی فکس سیستمی و راه اندازی فکس شبکه ای می باشند .

 مای فکس سرورMyFAX این افتخار را دارد که علاوه بر اراده دستگاه سخت افزاری فکس سرور به سازمانها خدمات دیگری نیز به مشتریان ارائه دهد .

خدمات فکس سرور myFAX جهت راه اندازی فکس سرور بشرح زیر می باشد :

-  مشاوره در خصوص انواع فکس سرور
مشاوره در خصوص راه اندازی فکس تحت شبکه 
مشاوره در خصوص راه اندازی فکس سرور در سازمانها 
-  معرفی انواع روشهای ارسال و دریافت فکس از طریق شبکه 
-  مشاوره در خصوص راه اندازی فکس اینترنتی 
ارائه خدمات تخصصی بررسی ساختار سازمانی جهت انتخاب بهترین فکس سرور 
-  مشاوره لازم در خصوص طراحی و اجرای سیستم فکس شبکه ای 
-  ارائه پیشنهادات فنی و مالی جهت کمک به سازمانها در انتخاب بهترین راهکار فکس سرور 
-  مشاوره به مشتریان جهت رفع مشکلات موجود سازمان در مورد انواع فکس شبکه ای 
-  برآورد هزینه های موجود سازمانی و هزینه های راه اندازی فاکس سرور