درخواست نمایندگی

درخواست نمایندگی

 
 مشاوره مهاجرت به فکس دیجیتال
مهاجرت به فکس سرور

خدمات مشاوره در حوزه فکس سرور دیجیتال digital faxserver بر پایه سخت افزارهای مناسب ارسال و دریافت فکس در شبکه و معرفی ابزارها و تجهیزات لازم جهت مهاجرت به سمت فکس سرور faxserver
 
 استقرار راهکار فکس تحت شبکه
راهکار فکس تحت شبکه

طراح و پیاده سازی سامانه فکس دیجیتال در بستر شبکه ارتباطی سازمان بر پایه نیاز ها و ملاحظات مختلف، همچنین آموزش راهبری و سرپرستی سیستم فکس سرور جدید
 
 تامبن تجهیزات سرور فکس و پشتیبانی
تجهیزات فکس سرور

تامین تجهیزات فکس سرور ، پشتیبانی و نگهداری زیرساخت نرم افزاری و سخت افزاری فکس سرور سازمان و محافظت از دارایی های سازمان و ارائه خدمات پشتیبانی سرور فکس
 
 مشتریان فکس سرور
مشتریان ما
 
  برچسب شده با فکس سرور دیجیتال
صفحات/ مای فکس سرور MyFax Fax Server                            
      مروز، من قصد دارم به توضیح دهید که چگونه فکس سرور به ایمیل کار می کند و چگونه آن را به راحتی با سیستم عامل های مختلف ایمیل ادغام. این که آیا شما با استفاده از جیمیل ، چشم انداز ، هاتمیل ، و یا هر پلت فرم ایمیل دیگر، من قصد دارم چرا فکس سرور ایمیل است یک راه حل آسان نیازهای فکس خود را به شما نشان دهد.

چگونه ارسال ایمل با فکس سرور بیش از آثار ایمیل
فکس از طریق ایمیل بسیار آسان به درک. آن را نیز بسیار آسان برای استفاده.

دوشنبه 19 بهمن 1394